Gdańsk Południe

NFZ eRejestracja

ODO

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

DLA KANDYDATÓW DO PRACY

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Spółka Medyczna Gdańsk-Południe Sp. z o.o., 80-171 Gdańsk ul. Schuberta 49,

zwana dalej ADMINISTRATOREM. Pacjent może skontaktować się z Administratorem pisząc na w/w adres (tel. 58 306-47-48)

lub za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych: ALINA SKOLMOWSKA : ul. Jeleniogórska 19, 80-180 Gdańsk

lub telefonując pod numer: 58 324-98-98.

2. Pani / Pana dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zarówno obecnej jak i przyszłych. Podanie Pani / Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uwzględnienia Pani / Pana osoby w procesie rekrutacji.

3. Pani / Pana dane przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

4. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

5. Pani / Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne,tj. przez okres ograniczony wyrażoną przez Ciebie zgodą.

6. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również ma Pani/Pan prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pacjentów zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

 

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, wszczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

W zwiazku z aktualną sytuacją epidemiologiczną zachęcamy do  kontaktu telefonicznego lub mailowego:

kontakt@gdamedpoludnie.pl

lub skorzystanie z e-rejestracji

Numery telefonów oraz więcej informacji w zakładkach poszczególnych poradni

Rejestracja osobista w godzinach pracy poradni.

Prosimy o stosowanie się do aktualnych zaleceń epidemiologicznych

 

 

 

Informujemy, że serwis korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego oznacza akceptację Polityki Cookies. Zamknij