Gdańsk Południe

NFZ eRejestracja

O nas

Polityka ZSZ

POLITYKA ZINTEGROWANEGO

SYSTEMU ZARZĄDZANIA

 

Naszym podstawowym celem jest zapewnienie usług medycznych spełniających oczekiwania pacjentów i ich rodzin z zachowaniem przepisów prawa oraz z należytą dbałością o środowisko naturalne, poziom bezpieczeństwa i higieny pracy, jak też przy równoczesnym spełnieniu wymogów i wytycznych Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia dbając jednocześnie o bezpieczeństwo informacji związanych z realizowanymi usługami. Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest ściśle powiązana z naszym mottem:

Wasze zdrowie w naszych rękach

 

Naszym celem jest:

 • zapewnienie pacjentom pełnej opieki medycznej na coraz wyższym poziomie,

 • tworzenie nowej jakości korzystania z usług medycznych,

 • tworzenie swobody dostępu do rzetelnej informacji o usługach medycznych,

 • stałe rozpoznawanie oczekiwań pacjentów,

 • stworzenie i utrzymanie sprawnego systemu opieki medycznej, opartego na kulturze współpracy, odpowiedzialności i wzajemnym zaufaniu,

 • dążenie do stworzenia wizerunku firmy jako stałego, odpowiedzialnego i ciągle rozwijającego się partnera na rynku usług medycznych.

 

 • otoczenie pacjenta i jego rodziny profesjonalną i troskliwą opieką zespołu poradni,

 • stałe podnoszenie kwalifikacji całego personelu,

 • unowocześnianie sprzętu medycznego i infrastruktury technicznej,

 • systematyczne badanie satysfakcji klienta,

 • tworzenie silnej, stabilnej i nowoczesnej firmy, służącej ogółowi społeczności,

 • przyjazne funkcjonowanie w środowisku medycznym,

 • przestrzeganie przepisów prawnych i innych zobowiązań odnoszących się do zidentyfikowanych aspektów środowiskowych, zagadnień BHP oraz realizowanych procesów bezpieczeństwa informacji,

 • świadczenie usług i organizację prac ukierunkowanych na zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska
  i prowadzenie działań minimalizujących negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne,

 • zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,

 • dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • tworzenie optymalnych warunków sprzyjających szybkiej poprawie zdrowia Pacjentów przy poszanowaniu ich godności i praw,

 • ochronę informacji dotyczących Pacjentów,zapewnienie Pacjentom kompletnej i spójnej informacji o usługach naszej Organizacji,

 • ochronę informacji gwarantujących bezpieczeństwo świadczonych usług medycznych,

 • realizację procesów biznesowych z wykorzystaniem nowoczesnych i bezpiecznych technologii informacyjnych;

 • właściwy dobór dostawców oraz kontrolowanie powierzonych im procesów informacyjnych,

 • przeprowadzanie cyklicznej analizy ryzyka związanego z bezpieczeństwem informacji,

 • monitorowanie skuteczności stosowanych zabezpieczeń oraz szybkiego reagowania na incydenty,

 • zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony informacji,

 • zapewnienie integralnej informacji do bieżącego funkcjonowania i rozwoju,

Wdrożony, funkcjonujący i wciąż doskonalony Zintegrowany System Zarządzania spełniający wymagania międzynarodowej normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-N 18001:2004 oraz ISO/IEC 27001:2013 jest pewnym i gwarantowanym narzędziem dla realizacji przyjętej polityki i wynikających z niej celów działalności Spółki Medycznej Gdańsk – Południe Sp. z o.o.

Zarząd Spółki zobowiązuje się do spełnienia wszelkich wymagań

i ciągłego doskonalenia skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Gdańsk, 1.06.2017 r. 

W zwiazku z aktualną sytuacją epidemiologiczną zachęcamy do  kontaktu telefonicznego lub mailowego:

kontakt@gdamedpoludnie.pl

lub skorzystanie z e-rejestracji

Numery telefonów oraz więcej informacji w zakładkach poszczególnych poradni

Rejestracja osobista w godzinach pracy poradni.

 

Prosimy o stosowanie się do aktualnych zaleceń epidemiologicznych

 

 

Informujemy, że serwis korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego oznacza akceptację Polityki Cookies. Zamknij